Dondi de 5m

Gyartasi ev 2008,munkaszeleseg 5m,hidraulikusan ossszecsukhato,kifogastalan alapotban.

SAM_3396 SAM_3397 SAM_3398 SAM_3399 SAM_3400 SAM_3403