Kotró-rakodó

M3 BM1100 betonkeverő kanál

M3 BM1100 betonkeverő kanál
Évjárat: 2002
Kanál kapacitás: 1.1 m³
Jó állapotban, friss import.

m3_bm1100_01 m3_bm1100_02 m3_bm1100_03

M3 BM600 betonkeverő kanál

M3 BM600 betonkeverő kanál
Évjárat: 2002
Kanál kapacitás: 0.7 m³
Jó állapotban, friss import.

m3_bm600_01 m3_bm600_02 m3_bm600_03

Silodis MS 2000 siló adagoló

Silodis MS 2000 siló adagoló
Évjárat: 2002
Jó állapotban, friss import.

silodis-ms2000_01 silodis-ms2000_02 silodis-ms2000_03 silodis-ms2000_04 silodis-ms2000_05

JCB 3CX teleszkópos gém

Teleszkópos gém JCB 3CX kotró-rakodóra. Jó állapotban, friss import, előnyös ár.

SAM_2414 SAM_2415 SAM_2416 SAM_2417 SAM_2418 SAM_2419

Aszfalt maró kotró-rakodóra

Aszfalt maró kotró-rakodóra.

Munkaszélesség: 30 cm
Nagyon jó állapotban, friss import, elonyös áron.

SAM_3088 SAM_3089 SAM_3090 SAM_3091 SAM_3092